Biofyzikální model Hebbovské synapse

Abstrakt

představujeme biofyzikální model elektrické a Ca(2+) dynamiky po aktivaci N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů umístěných na dendritické páteři. Model představuje velkou část fenomenologie indukce dlouhodobé potenciace v Hebbovské synapsi v hipokampální oblasti CA1. Počítačové simulace navrhly čtyři důležité funkce trnů v této synaptické modifikaci závislé na Ca (2+): (i) rozčlenění přechodných změn pouze na ty synapse, které splňují konjunktivní požadavek na synaptickou modifikaci; (ii) izolace hlavy páteře od změn v dendritické hřídeli; (iii) zesílení změn koncentrace v těchto synapsích; a (iv) zvýšení závislosti na napětí procesů, které jsou základem dlouhodobé potenciační indukce. Tato navrhovaná role trnů v regulaci dynamiky Ca (2+) kontrastuje s tradičními přístupy k funkci páteře, které mají zdůrazněné elektronické vlastnosti. Tento model lze použít k prozkoumání výpočetních důsledků Hebbských synapsí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.