Fort Jesus, Mombasa

pevnost, postavená Portugalci v letech 1593-1596 podle návrhů Giovanni Battisty Cairatiho na ochranu přístavu Mombasa, je jedním z nejvýznamnějších a nejlépe zachovaných příkladů 16. portugalského vojenského opevnění a mezníkem v historii tohoto typu stavby. Dispozice a forma pevnosti odrážely renesanční ideál, že v lidském těle se nacházejí dokonalé proporce a geometrická harmonie. Nemovitost se rozkládá na ploše 2.36 hektarů a zahrnuje příkop pevnosti a bezprostřední okolí.

vynikající univerzální hodnota

Stručná syntéza

postavená Portugalci na konci 16. století na jižním okraji města Mombasa, nad výběžkem korálové skály, a udržovaná pod jejich kontrolou po jedno století, Fort Jesus, Mombasa, svědčí o prvním úspěšném pokusu západní civilizace ovládnout obchodní cesty v Indickém oceánu, které do té doby zůstaly pod východním vlivem. Konstrukce pevnosti s jejími proporcemi, impozantními zdmi a pěti baštami odráží vojenskou architektonickou teorii renesance. Fort Jesus, Mombasa, nese fyzické svědectví, ve svých strukturách a následných transformacích, také k výměně kulturních hodnot a vlivů mezi africkými národy a mezi nimi, Arab, turecký, perský a evropský původ, který bojoval za získání a udržení kontroly nad tímto strategickým přístavem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.