Sny o výškách-interpretace a význam

sny o symbolu „výšky“ jsou velmi běžné. Mnoho lidí snilo o tom, že jsou ve vysoké nadmořské výšce. Konkrétní okolnosti mohou být zcela odlišné. Možná jste stál ve vysněné situaci na vrcholu hory nebo na mrakodrapu a podíval se na svět pod jedním.

někdy se v souvislosti s létáním objevuje také symbol „výška“. Výška může také dominovat snům, ve kterých se náhle zvedáme nebo ve kterých létáme pomocí letadla, vrtulníku nebo balónu.

kromě toho, že výška může hrát roli v různých snových kontextech, se emoce, které se cítí, liší také. Někteří lidé si užívají nadmořskou výšku a související pohled, zatímco jiní cítí strach. To se samozřejmě týká zejména snů lidí, kteří se ve skutečnosti také bojí výšek.

ale co znamená symbol snu „výška“? Jak přesně to interpretujete?

symbol snu „výška“ – obecná interpretace

pokud jste ve snu ve vysoké nadmořské výšce, můžete to v podstatě pochopit jako pozitivní znamení pro svou vlastní budoucnost. Pohled na svět, který leží před vámi, ukazuje, že jste v životě dobře strukturováni. Snění si uchovává přehled o různém vývoji v pracovním i soukromém životě. Pokud je ve snu na vrcholu vysoké hory nebo na mrakodrapu, ukazuje to také, že dokáže úspěšně zvládnout výzvy.

struktura a organizace mohou symbolizovat výšku ve snu, i když dotyčná osoba letí daleko nad zemí. V těchto případech má však zkušenost ve snu také varovnou funkci: měli byste být opatrní, abyste se příliš neodvážili. Snění by se mohlo přeceňovat a riskovat tvrdý pád na příslovečnou půdu faktů.

mimochodem, to platí i v případě, že dotyčná osoba ve snu skutečně spadne z velké výšky.

sny, ve kterých převládá strach z výšek, na druhé straně představují nízkou úroveň sebeúcty. Dotčené osoby se v každodenním životě nespoléhají na své silné stránky, síly a schopnosti. Je vhodné, aby pracoval na své sebeúctě. V opačném případě hrozí, že zmešká důležitou příležitost v životě.

symbol snu „výška“ -psychologická interpretace

sen o výšce se týká psychologické interpretace nezbytného sebepoznání. Podvědomí vyzývá dotyčnou osobu, aby prozkoumala různé aspekty své osobnosti a na tomto základě něco změnila v životě. V důsledku toho se může psychicky vyrovnat.

podobné sny

 • vysoké vlny
 • boty
 • potápění
 • útes
 • úzkost

občas psychoanalytici vidí v symbolu „výška“ také touhu snění, oddělit se od normality a monotónnosti každodenního života. Chce nové výzvy, chce poznat své vlastní limity.

symbol snu “ výška – – duchovní interpretace

v duchovní interpretaci snů je výška symbolem snahy dotyčné osoby oddělit se od světských věcí. Pouze když se na tom stane nezávislým, může se duchovně rozvíjet.

Vertigo je jedním z nejrozšířenějších obav v naší společnosti. Mnoho lidí se rychle stane nevolným nebo závratným, jakmile jsou ve vznešených výškách. Vysoký balkon nebo vyhlídková plošina vám může rychle poskytnout pocit paniky a / nebo závratě; Lidé se strachem z výšek pak často mrznou nebo klesají na kolena, zavírají oči, křičí a pláčou.

takový hluboce zakořeněný strach lze nalézt také v našich snech. Jako symbol snu je obzvláště důležité, pokud ve snu dominuje nejen pobyt na vysokém místě, jako je mrakodrap, útes nebo jeřáb, ale ve skutečnosti strach, který se zde cítí. Jak to lze interpretovat?

symbol snu „strach z výšek“ – obecný výklad

v podstatě strach, který se ve snu vyskytuje, může vždy stát strachem, který se cítí v reálném životě. Pokud se snílek bojí pádu, symbolizuje to obavy, které cítí v každodenním životě. Cítí se nejistě a bojí se „pádu“, neschopnosti udržet kontrolu a selhání. Na kterém aspektu jeho života se tato obava může lišit.

je možné, že v jeho partnerství dochází ke změnám, na které se necítí, nebo je plánován pohyb nebo dokonce dítě. Sen by se mohl týkat i kariérních změn. Je důležité především, aby se snění dívalo na tento klidný a ne předem se na všechno dívalo z negativního pohledu. Nelíbí se mu nejistota spojená s určitými věcmi, ale tyto obavy jsou nakonec často neopodstatněné.

další příčinou snů, ve kterých se cítí strach z výšek, je znalost toho, že něco špatně posoudil, stejně jako související strach z případu, který doslova přivádí člověka zpět na dno faktů. Měl by vidět sen jako výzvu, aby se přímo zabýval vlastním vnímáním a představivostí, aby se tímto způsobem vyhnul velkým zklamáním. Nepomůže to předstírat něco trvale.

symbol snu “ strach z výšek – – psychologická interpretace

podobné sny

 • výška
 • Lanovka
 • úzkost
 • horolezectví
 • závratě
 • závratě

i podle psychologického interpretačního přístupu je vidět ve snovém strachu z výšky, skutečném existujícím strachu. Snění se cítí ohroženo určitou situací v každodenním životě a ohromeno.

kromě toho je často pocit bezmocnosti a paniky, dokonce na to nemá žádný vliv. Sen by měl být naléhavě považován za pozvání, v němž je dotyčná osoba také obtížná hledat pomoc. Vlastní podvědomí uznalo, že problémy nelze překonat vlastní silou,ale snění závisí na podpoře a povzbuzení jeho bližních. Pýcha proto není vhodná, ale spíše přiznání, že má v každodenním životě i slabé okamžiky.

symbol snu „strach z výšek – – duchovní interpretace

interpretace duchovního snu vidí v symbolu “ strach z výšek “ znamení nezpracovaných starostí a (možná emocionálních) problémů, stejně jako žádost, vypořádat se s nimi.

interpretace snů padající sen

sny o volném pádu jsou obvykle noční můry, které jdou ruku v ruce se strachy.

sny o pádu nebo pádu do hlubin jsou podle několika statistik nejčastějšími nočními můrami. Jsou charakterizovány skutečností, že snění je v situaci volného pádu, havárie, kterou sám nemůže zastavit. Noční můry Pádu nejsou neobvyklé, protože jejich výskyt může mít mnoho různých důvodů. Všichni mají společné to, že se jedná o situaci, kdy snění má pocit ztráty kontroly nad něčím nebo ztratilo. Je to obecný výraz strachu a bezmocnosti, ztráty a ztráty kontroly.

symbolika padajících snů

sny o pádu se vyznačují zdánlivě nekonečným případem. Ačkoli je to společné pro všechny sny pasti a je hlavní charakteristikou, existují různé typy případů. Klasický je nekonečný pád z vysokých nadmořských výšek, který je doprovázen pocitem strachu. Tento strach je založen na bezmocnosti situace a je posílen skutečností,že případ by mohl skončit tvrdým podáním.

padající sny nelze mluvit, pokud jde o klasický pád nebo klopýtnutí. Ty mají, stejně jako uklouznutí, velmi odlišný význam, který je spíše v oblasti akutního a rychlého průchodu. Hluboký a volný pád na druhé straně má dlouhé trvání a je téměř vždy doprovázen velmi silnými pocity úzkosti.

interpretace pádových snů

pád do hluboké, bezedné jámy nebo propasti je jedním z původních obav člověka, koneckonců dopad na pád z vysoké nadmořské výšky pro člověka obvykle spojený s vážným zraněním nebo smrtí. Člověk sotva může zasáhnout do situace pádu, zcela ztrácí moc a kontrolu nad situací a sám.

z psychologického hlediska jsou sny o volném pádu interpretovány ve většině případů jako známka nízké sebeúcty a obecných obav. Snění se ocitá v situaci, o které věří, že nemůže zvládnout sám. Má pochybnosti o svých schopnostech, spolu se strachem z neúspěchu nebo selhání. Může to také znamenat, že doslova ztrácí půdu pod nohama. Tento pocit velmi často vzniká v situacích ztráty, ať už je to ztráta milovaného člověka nebo ztráta jeho zaměstnání nebo strach z jeho ztráty.

padající sny lze také považovat za varovné signály. Noční můry hlubokého pádu často také varují, například příslovečná arogance, která přichází před pádem. Možná by snění mělo zpochybnit a přehodnotit své chování a myšlení v určitých situacích, aby ho ostatní nespustili, a tak buď ztratili přátele, nebo nemohli dokončit důležitý projekt bez pomoci druhých.

při interpretaci noční můry pádu je také důležité zvážit, zda jde o konečný dopad a zda, jak to vypadá. Tvrdé zabíjení může znamenat, že možná nevidíte cestu ze současné situace. Dopad může být, že přijde konec situace a v obrazném smyslu vám zlomí vaz. Alternativně to může být interpretováno jako význam, že spouštěče podzimního snu se mohou spontánně rozptýlit a zmizet. Smrt stojí v této interpretaci jako symbol znovuzrození.

když pád skončí ve vodě, snění se ponoří do prvku života. To lze interpretovat tak, že je v beznadějné situaci, ale přežije to a pokud je to možné, objeví se silnější jako nová osoba. Ne vždy to dopadne. Ať už přistáváte nebo ne, je to vždy dobré znamení, když zesnulý může ve snu otevřít padák. Otevření padáku symbolizuje sílu a odvahu. Snění rozpoznává možná řešení své situace a je ochotno je překonat. Pád s padákem proto obvykle znamená, že snění je rozhodnuto překonat své obavy a zvládnout svůj život.

nabíjím…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.