Biofysisk model af en Hebbian synapse

abstrakt

vi præsenterer en biofysisk model af elektrisk og Ca(2+) dynamik efter aktivering af N-methyl-D-aspartat (NMDA) receptorer placeret på en dendritisk rygsøjle. Modellen tegner sig for meget af fænomenologien ved induktion af langvarig potentiering ved en Hebbisk synaps i hippocampal region CA1. Computersimuleringer foreslog fire vigtige funktioner af rygsøjler i denne Ca (2+)-afhængige synaptiske modifikation: (i) opdeling af forbigående ændringer til kun de synapser, der opfylder det konjunktive krav til synaptisk modifikation; (ii) isolering af ryghovedet fra ændringer i ved den dendritiske aksel; (iii) forstærkning af koncentrationsændringerne ved disse synapser; og (iv) forøgelse af spændingsafhængigheden af de processer, der ligger til grund for langsigtet potentieringsinduktion. Denne foreslåede rolle af rygsøjler i reguleringen af Ca(2+) dynamik står i kontrast til traditionelle tilgange til rygsøjlefunktion, der har stressede elektroniske egenskaber. Denne model kan bruges til at udforske de beregningsmæssige implikationer af Hebbianske synapser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.