Forensic microbiology

området for retsmedicinsk mikrobiologi er ret nyt og udvikler sig stadig. Med en trussel om bioterror og biokrime er hurtig identifikation og subtyping af smitsomme stoffer af største betydning. Mikrobiel genetisk analyse er et værdifuldt værktøj på denne arena. Omkostningerne ved at sekvensere et mikrobielt genom er faldet dramatisk i de senere år, hvilket gør denne metode mere tilgængelig. Overvågning og årvågenhed er vigtig, ligesom yderligere forskning. Det amerikanske Department of Homeland Security etablerede Bioforensics Analysis Center for at blive den førende amerikanske biodefense forskningsinstitution involveret i bioforensics. Mange lande er bedre forberedt på biologiske begivenheder end nogensinde før, men der er behov for mere arbejde. De fleste medicinske laboratorieforskere er ikke bekendt med retsmedicinske principper eller vidner i retten. Demonstration af forældremyndighed og kvalitetssikring er kritisk, så testresultater kan antages til behandling i en domstol. Den videnskabelige arbejdsgruppe om mikrobiel genetik og retsmedicin har offentliggjort retningslinjer for retsmedicinske mikrobiologilaboratorier. Inkorporering af disse retningslinjer hjælper med at give testresultater, der er nyttige i retssager. Hvis en laboratorieforsker har mistanke om bioterror eller biokriminalitet eller anden retssag, skal retshåndhævende agenter underrettes og diagnostiske prøver bevares. Yderligere prøveprøvning kan være nødvendig i retssager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.