homeoplasia

ansvarsfraskrivelse

vi må forklare, at denne gratis online tosprogede ordbog indeholder alle vores produkter, som du kan finde på vores produktside. Du vil opdage, at det er den mest komplette online tosprogede og tovejs engelsk-spansk ordbog på nettet, der ikke kun viser direkte oversættelser, men synonymer, komplette definitioner, sæt sætninger, idiomer, ordsprog, brugseksempler, berømte citater og sammensatte poster, alt sammen relateret til dit indtastningsord. Derudover tilbyder den engelsk og spansk udtale, adskillelse i stavelser og grammatikattributter. Det accepterer også konjugerede verb og spanske feminine og flertalsformer som gyldige poster.

fordelen ved at erhverve dem som din personlige program er, at du vil nyde en bedre, endnu venligere grænseflade med mange, mange flere funktioner, herunder ord tagging, tosproget verbum konjugation, dobbelt-vindue Synonymer, formsprog søgefaciliteter plus en unik samling af 40.000 Farvebilleder forbundet med navneord poster.

her er blot nogle få tal:

  • 1,300,000 direkte poster
  • mere end 6 millioner bøjede poster anerkendt
  • mere end 300.000 idiomatiske udtryk på begge sprog
  • berømte vitser & citater – svarende til 15.000 poster på hvert sprog
  • grafik: 40.000 Farvebilleder knyttet til substantiver
  • stemmegenkendelse og udtale
  • indtast konjugerede poster, endda spanske enclitiske verbkonjugationer (dvs.)
  • indtast feminine eller flertal spanske navneord eller adjektiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.