mitkä ovat väärennettyjen reseptien rangaistukset?

reseptilääkkeiden käytön ja väärinkäytön lisääntyminen on ruokkinut maassa vakavaa ongelmaa. Myös huumeiden yliannostusten aiheuttamat kuolemat ovat nousseet huimasti samassa ajassa. Monet osavaltiot, mukaan lukien Ohio, ovat vastanneet laatimalla lakeja, jotka hillitsevät reseptilääkkeiden väärinkäyttöä ja rankaisevat ankarasti niitä, jotka väärentävät huumedokumentteja.

Huumausainedokumenttien laittomaksi käsittelyksi määritelty huumausainedokumentin hallussapito, valmistaminen, myyminen tai luovuttaminen, mukaan lukien lääkemääräykset ja reseptien kirjoittamiseen käytettävät pakkaamattomat reseptipakkaukset. On myös rikos antaa tietoisesti perätön lausunto lääkkeen tilauksesta tai lääkemääräyksestä. Lisäksi joku, joka tietoisesti tekee tai liittää väärän tai väärennetyn etiketin huumausaineita sisältävään pakettiin, voi saada myös huumesyytteen.

näistä rikoksista syytettyä saattaa odottaa törkeä huumesyyte. Törkeän rikoksen luokka riippuu siitä, minkälaisesta huumausaineesta ja millaisesta rikoksesta syytetään. Henkilöä voitaisiin syyttää viidennestä asteesta, josta seuraa mahdollinen tuomio kuudesta 12 kuukauteen ja enintään 25 000 dollarin sakko tai neljännestä asteesta, josta rangaistus on kuudesta 18 kuukauteen ja enintään 5 000 dollarin sakko. Seuraukset eivät kuitenkaan lopu tähän-tuomioistuimet voivat keskeyttää tai peruuttaa ajokortin ja myös ilmoittaa tuomiosta lääkärilupalautakunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman ajokorttia hyötyajoneuvonkuljettajat menettäisivät työnsä, samoin kuin laittomilla lääkemääräyksillä varustetut lääketieteen ammattilaiset.

todistaakseen väitetyn huumausainerikoksen syyttäjän on kuitenkin todistettava kaikki sen osatekijät, myös aikomus ja tieto siitä, mistä teosta syytetään. Jos joku ei esimerkiksi tiennyt, että hänellä on väärennetty resepti, hänellä voi olla käytössään puolustuskeinoja. kokenut puolustusasianajaja voi pystyä keksimään aggressiivisen puolustusstrategian puolustaakseen oikeuksiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.