PMC

Abstract

Food and Drug Administrationilla on jatkuva ohjelma seurata elintarvikkeiden lyijy -, kadmium -, elohopea -, sinkki -, arseeni-ja seleenipitoisuuksia määritettäessä nousevien tai laskevien pitoisuuksien suuntauksia. Seurantaprotokolla on koko ruokavalion tutkimus, jossa 15-20 – vuotiaiden amerikkalaisten miesten käyttämien tyypillisten elintarvikkeiden ja juomien” markkinakoreja ” kerätään eri maantieteellisissä paikoissa säännöllisin väliajoin vuoden aikana, jaetaan elintarvikeluokkiin, koostetaan ja analysoidaan. Kadmiumin levinneisyys on kuudesta raskasmetallista laajin ja elohopean suppein. Lyijyn analyyttiset arvot voidaan aliarvioida menetelmän rajoitusten vuoksi; näitä arvoja ei sovelleta viiteen muuhun tekijään. Taulukointi vuosittain osoittaa, että näiden alkuaineiden pitoisuudet elintarvikkeissa eivät vaihtele merkittävästi vuodesta toiseen. Lyijyn, kadmiumin ja elohopean keskimääräiset saannit ovat alle WHO: n ja FAO: n aikuisten sietokyvyn; arseenin ja seleenin sietokykyä ei ole vahvistettu. Näiden aineiden pitoisuuksien lisääntymistä elintarvikkeissa pidetään kuitenkin epätoivottavana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.