Fluoride Action Network

de schildklier reguleert de stofwisseling van het lichaam en speelt een buitengewoon belangrijke rol in de menselijke gezondheid. Omdat alle metabolisch actieve cellen schildklierhormoon nodig hebben voor een goede werking, kan schildklier verstoring een breed scala van effecten hebben op vrijwel elk systeem van het lichaam. Chemische stoffen die de schildklierfunctie verstoren, moeten met grote voorzichtigheid worden behandeld. Volgens de VS Nationale Onderzoeksraad, en zoals hieronder besproken, is er substantieel bewijs dat blootstelling aan fluoride invloed kan hebben op de schildklierfunctie bij sommige individuen. (NRC 2006).

er zijn drie humane IQ-onderzoeken waarbij rekening is gehouden met de schildklier:

 • Wang M, et al. (2019). Schildklierfunctie, intelligentie en laag-matige fluoride blootstelling bij Chinese schoolgaande kinderen. Milieu Internationaal 134: 105229.
 • Zhang s, et al. (2015). Het wijzigen van Effect van Comt-Genpolymorfisme en een voorspellende rol voor Proteomicsanalyse in de intelligentie van kinderen in endemisch Fluorosisgebied in Tianjin, China. Toxicologische Wetenschappen 144(2): 238-45. April.
 • Wang X, et al. (2001). Effecten van hoog jodium en hoog fluor op de intelligentie en schildklierfunctie van kinderen. Chinese Journal of Endemiology 20 (4): 288-90.

Fluoride werd ooit voorgeschreven als een anti-Schildkliergeneesmiddel

wanneer mensen denken dat fluoride voor medicinale doeleinden wordt voorgeschreven, denken ze over het algemeen aan fluoridesuppletie om tandbederf te verminderen. Fluoride is echter ook voorgeschreven als medicijn om de activiteit van de schildklier te verminderen. Tot in de jaren 1950 schreven artsen in Europa en Zuid-Amerika fluoride voor om de schildklierfunctie te verminderen bij patiënten met overactieve schildklier (hyperthyreoïdie). (Merck-Index 1968). Artsen kozen fluoride als schildklieronderdrukker op basis van bevindingen die fluoride aan krop linken, en zoals voorspeld verminderde fluoridetherapie de schildklieractiviteit bij de behandelde patiënten. (McClaren 1969; Galletti 1958; Mei 1937). Bovendien was, volgens klinisch onderzoek, de fluoridedosis die de schildklierfunctie kan verminderen opmerkelijk laag — slechts 2 tot 5 mg per dag gedurende enkele maanden. (Galletti & Joyet 1958). Deze dosis ligt ruim binnen het bereik (1,6 tot 6,6 mg/dag) van wat individuen die in gefluorideerde gemeenschappen leven nu naar schatting regelmatig ontvangen. (DHHS 1991).

Fluoride & hypothyreoïdie

op basis van de anti-schildkliereffecten van fluoride bij patiënten met hyperthyreoïdie zijn er twijfels gerezen over de vraag of de huidige blootstelling aan fluoride zou kunnen bijdragen aan de verhoogde prevalentie van onderactieve schildklier (klinische en/of subklinische hypothyreoïdie) in de Verenigde Staten en andere landen. In februari 2015 rapporteerden Britse wetenschappers dat gefluorideerd water in Groot-Brittannië geassocieerd wordt met verhoogde hypothyreoïdie:

” we vonden dat hogere fluorideconcentraties in drinkwater een nuttige bijdrage leveren voor het voorspellen van de prevalentie van hypothyreoïdie. We hebben vastgesteld dat praktijken in de West Midlands (een volledig gefluorideerd gebied) bijna twee keer zoveel kans hebben om een hoge prevalentie van hypothyreoïdie te melden in vergelijking met Greater Manchester (niet-gefluorideerd gebied).”(Peckham 2015).

die het verband tussen fluoride en hypothyreoïdie ondersteunen, zijn een aantal studies uit China, India en Rusland die veranderingen in schildklierhormonen hebben gevonden, waaronder verminderde T3 en verhoogde TSH, bij populaties die op de werkplek of in het water aan verhoogde fluoridespiegels zijn blootgesteld. (NRC 2006; Susheela 2005; Mikhailets 1996; Yao 1996; Bachinskii 1985; Yu 1985).

bij klinische hypothyreoïdie produceert de schildklier onvoldoende hoeveelheden van de hormonen triiodothyronine (T3) en thyroxine (T4). Deze hormonen worden vereist door alle metabolisch actieve cellen, en hun verminderde aanwezigheid kan zo een waaier van nadelige gevolgen veroorzaken, met inbegrip van vermoeidheid, spier/gewrichtspijn, depressie, gewichtstoename, menstruatiestoornissen, verminderde vruchtbaarheid, verminderd geheugen, en onvermogen om zich te concentreren. Wanneer de T3 en T4 niveaus beginnen te dalen, reageert de slijmachtige klier door productie van “Schildklier bevorderend hormoon” (TSH) te verhogen als middel om de schildklier te krijgen om meer T3 en T4 te produceren.

bij subklinische hypothyreoïdie is de TSH-spiegel verhoogd, maar de T3-en T4-hormonen liggen nog steeds binnen het normale bereik. Hoewel subklinische hypothyreoïdie werd beschouwd als grotendeels inconsequent, wordt het steeds meer beschouwd als een ” klinisch belangrijke aandoening.”(Gencer 2012). Sommige studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen resulteert in een verminderd IQ bij nakomelingen, (Klein 2001; Haddow 1999), en een recente studie in het tijdschrift van de American Medical Association vond dat volwassenen met subklinische hypothyreoïdie een beduidend hoger tarief van coronaire hartziekte hadden. (Rodondi 2010).

schildklierhormoon niveaus gebaseerd op de ernst van tandheelkundige fluorose (Hosur 2012).

Studies naar de invloed van fluoride op de schildklierhormoonspiegels hebben uiteenlopende bevindingen opgeleverd, maar zijn consistent met fluoride dat onder bepaalde omstandigheden een anti-schildkliereffect heeft. (NRC 2006). Het meest voorkomende schildkliereffect geassocieerd met fluorideblootstelling lijkt een verhoging van TSH-spiegels te zijn, met of zonder een overeenkomstig effect op T3 of T4. (Susheela 2005). Een van de meest recente studies, bijvoorbeeld, vond een trend naar hogere TSH bij kinderen op basis van de ernst van hun tandheelkundige fluorose, maar zonder een significant effect op T3 of T4. (Hosur 2012, zie figuur). Deze en andere bevindingen wijzen erop dat fluoride kan bijdragen aan een subklinische, zo niet klinische, hypothyreoïdeaandoening. Het blijft echter moeilijk de toxische dosis te voorspellen, aangezien deze ten dele lijkt af te hangen van de voedings-en gezondheidsstatus van het individu, met name de toereikendheid van de jodiumopname. (NRC 2006).

Fluoride verergert de Impact van jodiumdeficiëntie

een consistent onderzoek bij dieren en mensen toont aan dat blootstelling aan fluoride de impact van een jodiumdeficiëntie verergert. (Gas ‘ Kov 2005; Hong 2001; Wang 2001; Zhao 1998; Xu 1994; Lin 1991; Ren 1989; Guan 1988). Jodium is de basis bouwsteen van de T3 en T4 hormonen en dus is een adequate jodiumopname essentieel voor de goede werking van de schildklier. Wanneer de jodiumopname tijdens de kindertijd en vroege kinderjaren ontoereikend is, kunnen de hersenen van het kind permanente schade lijden, met inbegrip van geestelijke achterstand. (Jodiumtekort is de belangrijkste oorzaak van mentale retardatie over de hele wereld.)

in China hebben onderzoekers herhaaldelijk vastgesteld dat een jodiumtekort in combinatie met fluorideblootstelling een aanzienlijk schadelijker effect op de neurologische ontwikkeling heeft dan jodiumtekort alleen. (Hong 2001; Xu 1994; Lin 1991; Ren 1989). De studies, die de intelligentie van de kindertijd als metriek voor het beoordelen van neurologische gezondheid gebruiken, hebben gevonden dat de fluorideniveaus zo laag zoals 0.9 ppm het IQ-effect van jodiumdeficiëntie kunnen verergeren. (Lin 1991). Deze concentratie valt binnen het zogenaamde “optimale” bereik van fluoride dat in waterfluoridatieprogramma ‘ s aan water wordt toegevoegd (0.7-1, 2 ppm). Terwijl vele studies een verband tussen fluoride en verminderd IQ onder kinderen met adequate jodiumopname hebben gevonden, (Choi 2012), zal een jodiumtekort de drempel verlagen waarbij fluoride de hersenen beschadigt. (Xu 1994; Guan 1988). Een jodiumdeficiëntie zal ook de drempel voor andere vormen van fluoridetoxiciteit verlagen, waaronder tandheelkundige fluorose. (Zhao 1998; zie ook Pontigo-Loyola 2008).

jodiumtekort blijft een probleem voor de volksgezondheid in de VS

ondanks de wijdverbreide beschikbaarheid van gejodeerd zout, is jodiumtekort opnieuw naar voren gekomen als een volksgezondheidsprobleem in de Verenigde Staten. (CDC 1998). Meer dan 11% van alle Amerikanen, en meer dan 15% van de Amerikaanse vrouwen in de vruchtbare leeftijd, hebben momenteel urine jodium niveaus lager dan 50 mcg/L (Caldwell et al., 2008), wat wijst op matige tot ernstige jodiumtekort. Nog eens 36% van de vrouwen op reproductieve leeftijd in de VS worden als mild jodiumdeficiënt beschouwd (<100 mcg/L jodium in de urine). Het vermogen van Fluoride om de effecten van een jodiumdeficiëntie te verergeren zou dus zeer relevant kunnen zijn voor populaties in de VS de National Research Council heeft daarom een beroep gedaan op de wetenschappelijke gemeenschap om te beginnen met het onderzoeken van de interactieve effecten van fluoride en jodium in populaties in de VS. Tot nu toe is dit onderzoek nog niet uitgevoerd.

Fluoride& krop

Studies die dateren uit de 19e eeuw hebben fluoride als mogelijke oorzaak van krop aangetoond. Krop (aka krop) is een uitbreiding van de schildklier die in sommige gevallen zichtbare zwelling in de nek kan produceren. Hoewel de belangrijkste oorzaak van struma jodiumtekort is, kan het ook worden veroorzaakt door andere dingen, waaronder hypothyreoïdie en struma (stoffen die struma veroorzaken). Studies die menselijke populaties met voldoende inname van jodium hebben onderzocht, hebben gemengde resultaten gerapporteerd over het vermogen van fluoride om krop te produceren. (NRC 2006; Burgi 1984; McLaren 1969). Het onderzoek is echter consistenter geweest wanneer de onderzochte populaties ofwel overmatige jodiuminname ofwel deficiënte jodiuminname hadden. (Gas ‘ Kov 2005; Hong 2001; Wang 2001; Xu 1994; Yang 1994; Lin 1986). Het grootste deel van dit laatste onderzoek werd aanvankelijk in het Russisch of Chinees gepubliceerd en werd pas onlangs in het Engels vertaald door het Fluoride Action Network. Bijgevolg konden eerdere herzieningen van onderzoek naar fluoride/struma (bv. NRC 2006) geen rekening houden met deze studies. Als zodanig is het bewijs dat fluoride aan krop wordt gekoppeld voor populaties met een overmatige of deficiënte jodiumblootstelling sterker dan eerder werd erkend. Lees meer.

Fluoride, schildklier, & honden

uit een onderzoek van de werkgroep milieu bleek dat commercieel Hondenvoer zeer hoge concentraties fluoride bevat (ten dele door de aanwezigheid van fluoride-rijke botdeeltjes). Aangezien honden zijn gevonden om een hoge incidentie van hypothyreoïdie lijden, de relatie tussen fluoride contaminatie en schildklierziekte bij honden verdient verdere aandacht, vooral omdat het fluoride de productie van struma bij honden die voor het eerst het idee dat fluoride een anti-schildklier agent zou kunnen zijn. (Maumene 1854).

 • Bachinskii PP et al. 1985. Werking van het lichaam fluor van gezonde personen en thyroidopathie patiënten op de functie van hypofysair-schildklier het systeem. Probl Endokrinol (Mosk) 31 (6): 25-9.
 • Burgi H, et al. (1984). Fluor en de schildklier: een overzicht van de literatuur. Klin Wochenschr. 1984 Jun 15; 62 (12):564-9.
 • Caldwell KL, et al. (2008). Jodium status van de Amerikaanse bevolking, National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2004. Schildklier 18 (11):1207-14.
 • Choi AL, et al. (2012). Ontwikkeling Fluoride neurotoxiciteit: een systematische Review en Meta-analyse. Environmental Health Perspectives 2012 Jul 20.
 • Galletti P, Joyet G. (1958). Effect van fluor op het thyreoïdale jodiummetabolisme bij hyperthyreoïdie. Journal of Clinical Endocrinology 18 (10): 1102-1110.
 • Gas ‘ Kov A, et al. (2005). De specifieke kenmerken van de ontwikkeling van jodiumtekorten bij kinderen die leven onder milieuvervuiling met fluorverbindingen. Gig Sanit. Nov-Dec; (6):53-5.
 • Gencer B, et al. (2012). Subklinische schildklierdisfunctie en het risico op hartfalen gebeurtenissen: een individuele deelnemer data analyse van zes prospectieve cohorten. Oplage 2012 Jul 19.
 • Guan ZZ, et al. (1988). Synergetische werking van jodiumdeficiëntie en fluor-intoxicatie op de schildklier van de rat. Chinese Medical Journal 101 (9): 679-84.
 • Hong F, et al. (2001). Onderzoek naar de effecten van fluoride op de intellectuele ontwikkeling van kinderen onder verschillende omgevingsomstandigheden. Chinese Eerstelijnszorg 15: 56-57.
 • Hosur MB, et al. (2012). Studie van schildklierhormonen vrij triiodothyronine( FT3), vrij thyroxine (FT4) en thyroïd stimulerend hormoon (TSH) bij personen met tandheelkundige fluorose. European Journal of Dentistry 6: 184-90.
 • Klein RZ, et al. (2010). Relatie van ernst van maternale hypothyreoïdie tot cognitieve ontwikkeling van nakomelingen. Journal of Medical Screening 8(1):18-20.
 • Haddow JE, et al. (1999). Maternale schildklierdeficiëntie tijdens de zwangerschap en de daaropvolgende neuropsychologische ontwikkeling van het kind. New England Journal of Medicine 341 (8): 549-55.
 • Lin F, et al (1991). De relatie tussen een omgeving met een laag jodium en een hoog fluoride en subklinisch cretinisme in Xinjiang. Endemic Disease Bulletin 6 (2): 62-67 (opnieuw gepubliceerd in jodium Deficiency Disorder Newsletter Vol. 7(3):24-25).
 • Lin F, et al. (1986). Een voorlopige benadering van de relatie van zowel endemische struma en fluorose in de vallei van de Manasi rivier, Xin-Jiang om milieu geochemie. Chinese Journal of Endemiology 5 (1): 53-55.
 • Maumené E. (1854). Experiencé pour déterminer l ‘action des fluores sur l’ Economie animale. Compt Rend Acad Sci (Parijs) 39: 538-539.
 • Mikhailets ND, et al. (1996). Functionele toestand van de schildklier onder langdurige blootstelling aan fluoriden. Probl Endokrinol (Mosk) 42: 6-9.
 • Nationale Onderzoeksraad. (2006). Fluoride in drinkwater: een wetenschappelijke beoordeling van EPA ‘ s normen. National Academies Press, Washington D. C.
 • Peckham S, et al. (2015). Zijn fluoride niveaus in drinkwater geassocieerd met hypothyreoïdie prevalentie in Engeland? Een grote observationele studie van GP praktijkgegevens en fluoride niveaus in drinkwater. Journal of Community Health & Epidemiologie .
 • Pontigo-Loyola A, et al. (2008). Tandheelkundige fluorose bij 12 – en 15-jarigen op grote hoogte in boven-optimale gefluorideerde gemeenschappen in Mexico. Journal of Public Health Dentistry 68 (3): 163-66.
 • Ren D, et al. (1989). Een studie van het intellectuele vermogen van 8-14-jarige kinderen in gebieden met een hoog fluoridegehalte en een laag jodium. Chinese Journal of Control of Endemic Diseases 4:251.
 • Rodondi n, et al. (2010). Subklinische hypothyreoïdie en het risico op coronaire hartziekten en mortaliteit. JAMA 304 (12): 1365-74.
 • Susheela AK, et al. (2005). Overmaat fluoride inname en schildklierhormoon stoornissen bij kinderen die in New Delhi, India. Fluoride 38: 98-108.
 • Wang X, et al. (2001). Effecten van hoog jodium en hoog fluor op de intelligentie en schildklierfunctie van kinderen. Chinese Journal of Endemiology 20 (4): 288-90.
 • Xu Y, et al. (1994). Het effect van fluor op het niveau van intelligentie bij kinderen. Endemic Diseases Bulletin 9 (2): 83-84.
 • Yang Y, et al. (1994). De effecten van hoge niveaus van fluoride en jodium op de intellectuele capaciteit en het metabolisme van fluoride en jodium. Chinese Journal of Epidemiology 15 (4): 296-98 (opnieuw gepubliceerd in Fluoride 2008; 41: 336-339).
 • Yao Y, et al. (1996). Analyse van TSH en intelligentie niveau van kinderen met tandheelkundige fluorose in een hoog fluoride gebied. Literatuur en informatie over preventieve geneeskunde 2 (1): 26-27.
 • Yu Y. (1985). Onderzoek naar serum-T4 -, T3-en TSH-spiegels bij patiënten met chronische skeletfluorose. Chinese Journal of Endemiology 4 (3): 242-43.
 • Zhao W, Zhu H, Yu Z, Aoki K, Misumi J, Zhang X. 1998. Lange termijn effecten van verschillende jodium en fluor doses op de schildklier en fluorose bij muizen. Endocriene Verordening 32 (2): 63-70.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.