Fort Jesus, Mombasa

het Fort, gebouwd door de Portugezen in 1593-1596 naar de ontwerpen van Giovanni Battista Cairati om de haven van Mombasa te beschermen, is een van de meest opmerkelijke en goed bewaard gebleven voorbeelden van 16e Portugese militaire fortificatie en een mijlpaal in de geschiedenis van dit type constructie. De lay-out en vorm van het Fort weerspiegelden het Renaissance-ideaal dat perfecte verhoudingen en geometrische harmonie in het menselijk lichaam te vinden zijn. Het pand heeft een oppervlakte van 2.36 hectare en omvat de gracht van het fort en de directe omgeving.

uitzonderlijke universele waarde

korte synthese

gebouwd door de Portugezen aan het einde van de 16e eeuw aan de zuidelijke rand van de stad Mombasa, boven een uitloper van koraal, en gedurende een eeuw onder hun controle gehouden, getuigt Fort Jezus, Mombasa, van de eerste succesvolle poging van de westerse beschaving om de handelsroutes in de Indische Oceaan te regeren, die tot dan toe onder oosterse invloed was gebleven. Het ontwerp van het fort, met zijn proporties, zijn imposante muren en vijf bastions, weerspiegelt de militaire architecturale theorie van de Renaissance. Fort Jezus, Mombasa, getuigt fysiek, in zijn structuren en daaropvolgende transformaties, ook van de uitwisseling van Culturele waarden en invloeden tussen en tussen volkeren van Afrikaanse, Arabische, Turkse, Perzische en Europese oorsprong die vochten om hun controle over deze strategische haven te krijgen en te behouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.