Fr. Pio Mandato FMHJ

op woensdag 5 augustus 2020 zat Fr Pio voor op een Avondmis en Geneesdienst in de parochie St Faustina Kowalska in Nanticoke, PA. Het was zijn eerste publieke ministerie sinds de beperkingen van COVID-19 in Maart 2020 werden opgelegd.

u kunt de mis (en zijn homilie horen) op deze sites:

op de St Faustina Kowalska parochie Facebook pagina hier.
op het YouTube-kanaal van St Faustina Kowalska Parish.

vanuit het katholieke licht 31-Jan-2019:

Maart 17, 2018:

Klik HIER om te lezen Paus Franciscus’ homilie in de Mis in San Giovanni Rotondo
Klik HIER om te lezen Paus Franciscus’ boodschap voor de gelovigen van Pietrelcina

VIDEO-LINKS:

Fr Pio in September-2016

Fr Pio geïnterviewd in April-2017

Reageren op Onze-lieve-Vrouw van Fatima ‘ s verzoek om te bidden de rozenkrans dagelijks!

de rozenkrans te Bidden met pater Pio door HIER te klikken

(merk op dat deze CD is nu out-of-print van de oorspronkelijke uitgever,
maar kan worden afgespeeld gratis door te klikken op de link boven)

PAUS FRANCISCUS’ 06-FEB-2016 ADRES van PATER PIO gebedsgroep

Hieronder is een ZENIT vertaling van Paus Franciscus adres wanneer hij een ontmoeting met Padre Pio gebedsgroep, die zich in Rome te vereren de heiligen’ relikwieën, in de St. Peter ‘ s Basiliek zaterdag ochtend:

* * *

Lieve Broeders en Zusters, goede morgen!

ik heet u welkom — ik zie dat u zeer talrijk bent! – en ik dank Monseigneur Castoro voor de woorden die hij tot mij richtte. Ik groet u allen, die uit verschillende landen en regio ‘ s komen, verenigd in grote genegenheid en dankbaarheid aan de heilige Pio van Pietrelcina. Je bent hem zeer dankbaar, omdat hij je geholpen heeft om de schat van het leven te ontdekken, die de liefde van God is, en om de schoonheid van de vergeving en barmhartigheid van de Heer te ervaren. En dit is kennis die we elke dag moeten leren, omdat het goed is: de schoonheid van de vergeving en barmhartigheid van de Heer.In feite kunnen we zeggen dat pater Pio een dienaar van barmhartigheid was. Hij was zo’ fulltime, ‘beoefenen soms tot uitputting” het apostolaat van het luisteren.”Door de bediening van de biecht wordt hij een levende streling van de Vader, die de wonden van de zonde geneest en het hart geruststelt met vrede. De heilige Pio wordt nooit moe van het ontvangen van personen en van het luisteren naar hen, het Besteden van tijd en moeite om het parfum van de Heer te verspreiden. Hij kon dit doen omdat hij altijd gehecht was aan de bron en voortdurend zijn dorst lies van de gekruisigde Christus, waardoor hij een kanaal van barmhartigheid werd. Hij droeg zoveel personen en zoveel lijden in zijn hart, en verbond alles tot de liefde van Christus, die zichzelf “tot het einde” gaf (Johannes 13:1). Hij leefde het grote mysterie van pijn aangeboden voor de liefde. Zo werd zijn kleine druppel een grote rivier van barmhartigheid, die zoveel woestijnharten bevloeide en oases van leven creëerde in vele delen van de wereld.Ik denk aan de gebedsgroepen, die de heilige Pio beschreef als” kraamkamers van geloof, broeinesten van liefde”; niet alleen ontmoetingscentra om zich op hun gemak te voelen met vrienden en een beetje te worden getroost, maar broeinesten van goddelijke liefde. De gebedsgroepen zijn dit! Gebed is in feite een ware en juiste missie, die het vuur van liefde naar de hele mensheid brengt. Pater Pio zei dat gebed een ” kracht is die de wereld beweegt.”Gebed is een kracht die de wereld beweegt! Maar geloven we dit? Het is zo. Probeer het! Het — voegde hij eraan toe-verspreidt Gods glimlach en zegen over alle verslagenheid en zwakheid” (2e Internationaal Congres van gebedsgroepen, 5 mei 1966).Het gebed is daarom geen goede praktijk om wat rust in het hart te krijgen; het is ook geen vroom middel om van God te verkrijgen wat ons van nut is. Als het zo was, zou het bewogen worden door een subtiel egoïsme.: Ik bid dat het goed gaat, alsof ik een aspirine heb genomen. Nee, dat is niet zo. Ik bid om dit ding te krijgen. Maar dit is om zaken te doen. Het is niet zo. Bidden is iets anders, het is iets anders. Het gebed is daarentegen een werk van geestelijke barmhartigheid, dat alles naar Gods hart wil leiden. “Je neemt de leiding, die een vader zijn.”Het zou zo moeten zijn, om het eenvoudig te zeggen. Gebed is om te zeggen: “Je neemt de leiding, die Vader zijn. Kijk naar ons, die Vader zijn.”Dit is de relatie met de Vader. Gebed is dit. Het is een geschenk van geloof en liefde, een voorspraak die nodig is als van brood. Kortom, het betekent toevertrouwen: de kerk, mensen, situaties toevertrouwen aan de Vader – “Ik vertrouw dit aan jou” – zodat hij ervoor zorgt. Gebed is daarom, zoals pater Pio graag zei, ” het beste wapen dat we hebben, een sleutel die Gods hart opent.”Een sleutel die Gods hart opent: het is een gemakkelijke sleutel. Gods hart is niet bepantserd met vele middelen van veiligheid. Met gebed kun je het openen met een gewone sleutel, omdat hij een hart van liefde heeft, het hart van een vader. Het is de grootste kracht van de kerk die we nooit mogen opgeven, omdat de kerk vrucht draagt als ze doet zoals Onze – Lieve-Vrouw en de apostelen deden, die “eendrachtig toegewijd waren aan het gebed” (Handelingen 1:14), toen ze wachtten op de Heilige Geest-toegewijd en concordant in het gebed. Anders riskeert men elders te leunen: op middelen, op geld, op macht; dan verdwijnt de evangelisatie en wordt de vreugde gedoofd en raakt het hart in beroering. Wil je een onrustig hart hebben? Wil je een vreugdevol hart hebben? Bid, Dit is het recept!

hoewel ik u dank voor uw inzet, moedig ik de gebedsgroepen aan om “krachtcentrales van barmhartigheid” te zijn: krachtcentrales die altijd open en actief zijn, die met de nederige kracht van gebed het licht van God aan de wereld en de energie van de liefde van de kerk leveren. Pater Pio, die zichzelf slechts beschreef als “een arme broeder die bidt”, schreef dat het gebed ” het hoogste apostolaat is dat een ziel in Gods Kerk kan uitoefenen: (Epistolario II, 70). Wees altijd blije apostelen van Gebed! Gebed doet wonderen. Het apostolaat van het gebed doet wonderen.Naast het werk van de gebedsgroepen van geestelijke barmhartigheid wilde de heilige Pio een buitengewoon werk van lichamelijke barmhartigheid: het” huis voor de verlichting van het lijden”, dat zestig jaar geleden werd ingewijd. Hij wilde dat het niet alleen een uitstekend ziekenhuis, maar een “tempel van wetenschap en gebed.”In feite,” hebben mensen altijd iets meer nodig dan technisch correcte zorg. Ze hebben de mensheid nodig. Zij hebben de aandacht van het hart nodig ” (Benedictus XVI, encycliek Deus Caritas Est, 31). Dit is zo belangrijk: om de ziekte te genezen, maar vooral om voor de zieke te zorgen. Ze zijn twee verschillende dingen, en beide zijn belangrijk: om de ziekte te genezen en om te zorgen voor de zieke persoon. Het kan gebeuren dat terwijl de wonden van het lichaam worden gemedicineerd, de wonden van de ziel worden verergerd, die langzamer zijn en vaak moeilijker te genezen. Ook de stervenden, die soms onbewust lijken, nemen deel aan het gebed dat in hun nabijheid wordt gedaan en vertrouwen zich toe aan God, aan Zijn barmhartigheid. Ik herinner me de dood van een priester vriend. Hij was een apostel, een man van God. Echter, hij was in een coma voor een lange tijd, voor een lange tijd. De dokters zeiden:: “We weten niet hoe hij nog kan ademen.”Een andere vriend van de priester kwam binnen, kwam dicht bij hem en sprak met hem. Hij kon horen: “laat de Heer je nemen. Laat jezelf gaan. Heb vertrouwen, vertrouw jezelf toe aan de Heer.”En met deze woorden, liet hij zich gaan in vrede. Zovele mensen hebben nood, zovele zieken hebben woorden nodig om tot hen te zeggen, om liefkozingen te krijgen, om de kracht te krijgen om door te gaan in hun ziekte en om de Heer te ontmoeten. Zij hebben daar behoefte aan hulp om zich aan de Heer toe te vertrouwen. Ik ben u en allen die de zieken met bekwaamheid, liefde en levendig geloof dienen zo dankbaar. Laten we de genade vragen om de aanwezigheid van Christus te erkennen in zieke mensen en in hen die lijden; zoals pater Pio herhaalde: “de zieke is Jezus.”De zieke is Jezus. Hij is het vlees van Christus.Ik wil ook de gelovigen van het aartsbisdom Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo bijzondere goede wensen toewensen. Heilige Johannes Paulus II zei; “wie naar San Giovanni Rotondo gaat om deel te nemen aan de mis, om advies te vragen of om te biechten aan pater Pio, ziet in hem een levend beeld van het lijden en verrezen Christus. Op het gezicht van pater Pio scheen het licht van de opstanding (“homilie voor de zaligverklaring van pater Pio van Pietrelcina, 2 mei 1999: Insegnamenti XXII, 1,862). Moge wie komt naar uw prachtige land-Ik zou graag gaan! – in staat zijn om in jou ook een reflectie van het licht van de hemel te vinden! Ik dank u en ik vraag u, alstublieft, vergeet niet voor mij te bidden. Dank je.Samen bidden we, kloppen we op de deur van Gods hart die Vader van Barmhartigheid is: Onze Vader …

en we zijn geen weeskerk: we hebben een moeder. Laat ons bidden tot onze moeder, laat ons bidden tot onze Moeder. Wees gegroet Maria …

bezoek de website van mystici van de kerk

bisschop Bambera met pater Pio Mandato en de kapucijner Zusters van Nazareth-December-2014

“het belangrijkste wat we in het leven kunnen doen is de levende God aanbidden.”- Fr Pio 06-Aug-2014

belijdenis brengt genezing

” … ‘ uw zonden zijn vergeven, ‘of om te zeggen,’ Sta op, neem je bed op, en wandel.”
(Jezus, in Marcus 2:10)

“…belijdenis … stelt ons in staat door Christus genezen te worden en vooruitgang te boeken in het leven van de geest.”
(Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 306)

“wanneer ik naar de biecht ga, is dat om genezen te worden, om mijn ziel te genezen, om mijn hart te genezen en om genezen te worden van wat onrecht. De bijbelse icoon die hen het beste uitdrukt in hun diepe band is de episode van het vergeven en genezen van de verlamde, waar de Heer Jezus wordt geopenbaard op hetzelfde moment als de arts van zielen en van lichamen.”
(Paus Franciscus, Algemene audiëntie 19-februari-2014)

stappen in het maken van een goede biecht:

  1. gewetensonderzoek (of onderzoek naar de 7 hoofdzonden)
  2. berouw/verdriet voor zonden
  3. vast doel van wijziging / bekering
  4. biecht van zonden aan de priester
  5. doe boete
  6. spreek dank uit aan onze Heer (Lucas 17):12-19)

Fr Pio die het sacrament van de boetedoening toedient op de diocesane Vrouwenconferentie 2018-06-23

houd er rekening mee dat dit boek geschreven door Fr Pio ‘ s moeder en vertaald door Fr Pio is nu uitverkocht van de oorspronkelijke uitgever (pas op voor die gebruikte exemplaren worden verkocht door gebruikte boekverkopers via het internet tegen buitensporige prijzen!!).Het goede nieuws is dat TAN een tweede editie van dit boek zal uitgeven. Het lijkt erop dat het beschikbaar zal zijn voor aankoop van TAN en via Amazon door St Pio ‘ s feest in September 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.