Biofysisk modell Av En Hebbian synapse

Abstrakt

vi presenterer en biofysisk modell av elektrisk og Ca(2+) dynamikk etter aktivering Av N-metyl-D-aspartat (NMDA) reseptorer plassert på en dendritisk ryggrad. Modellen står for mye av fenomenologi av induksjon av langsiktig potensiering ved En Hebbian synaps i hippocampus regionen CA1. Datasimuleringer foreslo fire viktige funksjoner av spines i Denne Ca (2+)-avhengige synaptiske modifikasjonen: (i) compartmentalizing forbigående endringer i å bare de synapser som tilfredsstiller konjunktiv kravet for synaptisk modifikasjon; (ii) isolere ryggraden hodet fra endringer i på dendritic akselen; (iii) forsterke konsentrasjonen endringer på disse synapser; og (iv) øke spenningen avhengighet av prosessene underliggende lang sikt potensiering induksjon. Denne foreslåtte rollen som spines i reguleringen Av Ca(2+) dynamikk står i kontrast til tradisjonelle tilnærminger til ryggradsfunksjon som har stresset elektroniske egenskaper. Denne modellen kan brukes til å utforske beregningsmessige implikasjoner Av Hebbiske synapser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.