Herpes simplex virus: ‘å avsløre eller ikke avsløre. En undersøkelse av det tverrfaglige teamets rolle i å gi råd til pasienter om avsløring når de ble diagnostisert med genital herpes simplex virus

DEN FØRSTE BRITISKE påtalemyndigheten for genital herpes simplex virus (HSV) overføring i 2011 tiltrukket sterk kritikk fra medisinske eksperter. For å adressere mangel på forskning om emnet, hadde denne studien som mål å utforske arten av råd gitt til pasienter av tverrfaglig team (MDT) I Vest-Skottland Om HSV-avsløring til partnere. Ti semi-strukturerte intervjuer med medlemmer av MDT ble gjennomført og intervjuene ble analysert ved Hjelp Av Burnards Tematiske Innholdsanalyse. Fire temaer dukket opp som utforsket utøvernes kunnskap OM HSV og deres følelser om de emosjonelle aspektene ved diagnosen på klienter, inkludert utfordringene med å diskutere avsløring. Innenfor dette rammeverket ble deltakernes holdninger til den juridiske påtalemyndigheten også undersøkt. Denne studien viste at deltakerne hadde god kunnskap om HSV. Videre trodde deltakerne at avsløring var pasientens valg og hadde ikke endret sin praksis for å gi råd om avsløring til alle partnere i samsvar med lokal protokoll. Derimot, det var en generell enighet om at avsløring ikke var nødvendig på grunn av utbredelsen AV HSV og prevalens ble brukt til å spre emosjonelle reaksjoner PÅ HSV diagnose.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.