Biofizyczny model synapsy hebanowej

Streszczenie

przedstawiamy biofizyczny model dynamiki elektrycznej i Ca(2+) po aktywacji receptorów N-metylo-d-asparaginianu (NMDA) zlokalizowanych na kręgosłupie dendrytycznym. Model odpowiada za znaczną część fenomenologii indukcji długotrwałego wzmocnienia w synapsie Hebbiańskim w regionie hipokampu CA1. Symulacje komputerowe sugerowały cztery ważne funkcje kolców w tej zależnej od Ca(2+) Modyfikacji synaptycznej: (i) dzielenie przemijających zmian na tylko te synapsy, które spełniają łączne wymagania dla modyfikacji synaptycznych; (ii) izolowanie głowy kręgosłupa od zmian w trzonie dendrytycznym; (iii) wzmacnianie zmian stężenia w tych synapsach; oraz (iv) zwiększanie zależności napięciowej procesów leżących u podstaw długotrwałej indukcji wzmocnienia. Proponowana rola kolców w regulacji dynamiki Ca (2+) kontrastuje z tradycyjnym podejściem do funkcji kręgosłupa, które akcentowało własności elektronowe. Model ten może być użyty do zbadania implikacji obliczeniowych synaps Hebbiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.