Filippinernas Familjeplaneringsorganisation

Filippinernas Familjeplaneringsorganisation (FPOP) är den största och mest framstående icke-statliga familjeplaneringsorganisationen i Filippinerna. Det syftar till att säkerställa allmän tillgång till utbildning och tjänster för familjeplanering av hög kvalitet, i syfte att göra det möjligt för människor att fatta aktiva personliga beslut om sin sexuella och reproduktiva hälsa (SRH).

FPOP syftar till att mobilisera offentligt stöd för individens rätt att utöva familjeplanering och som ett resultat är ett stort mål ungdomar. Dessutom, det finns ett verkligt behov i Filippinerna för män att ta en mer aktiv roll i familjeplanering och föräldraskap, och FPOP är i spetsen för att utveckla och genomföra strategier för att uppnå detta mål.

det driver mer än 1,100 services points, inklusive 29 permanenta och 27 mobila kliniker och har ett nätverk av över 1,000 community-based distributors/community-based services (CBDs/CBSs). Kliniker tillhandahåller frivillig kirurgisk preventivmedel, reversibel preventivmedel, medicinska och laboratorietjänster och råd om fertilitetsmedvetenhet. Leveransmodellerna som FPOP har utvecklat har antagits och replikerats av folkhälsomyndigheterna, och FPOP har betydande rådgivande bidrag till den nationella SRH-politiska agendan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.