Fort Jesus, Mombasa

Fortet, byggt av portugiserna 1593-1596 till designen av Giovanni Battista Cairati för att skydda hamnen i Mombasa, är ett av de mest framstående och välbevarade exemplen på 16: e portugisiska militära befästningen och ett landmärke i historien om denna typ av konstruktion. Fortets layout och form återspeglade Renässansidealet att perfekta proportioner och geometrisk harmoni finns i människokroppen. Fastigheten täcker ett område på 2.36 hektar och inkluderar fortets vallgrav och närmaste omgivning.

Outstanding Universal Value

kort syntes

byggd av portugisiska i slutet av 16-talet vid den södra kanten av staden Mombasa, över en sporre av korall rock, och hålls under deras kontroll för ett århundrade, Fort Jesus, Mombasa, vittnar om den första framgångsrika försök av västerländska civilisationen att styra Indiska oceanen handelsvägar, som fram till dess hade förblivit under östra inflytande. Fortets design, med dess proportioner, dess imponerande väggar och fem bastioner, återspeglar renässansens militära arkitektoniska teori. Fort Jesus, Mombasa, bär fysiskt vittne, i sina strukturer och efterföljande omvandlingar, också till utbyte av Kulturella värderingar och influenser mellan och bland folk av afrikanskt, Arabiskt, turkiskt, persiskt och europeiskt ursprung som kämpade för att få och behålla sin kontroll över denna strategiska hamn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.