Framework vs library vs package vs module: debatten

denna artikel publicerades först i min blogg

som mjukvaruutvecklare är detta en av de frågor som ofta ställs, och en av en stor källa till förvirring. I debatten om skillnaden mellan ramar, bibliotek, paket och moduler, vad representerar var och en av dem.

modul

är den minsta programvaran. En modul är en uppsättning metoder eller funktioner som är redo att användas någon annanstans.

paket

är en samling moduler. Detta kanske låter roligt, men oftast vad ett paket gör, är samla ett antal moduler som håller i allmänhet samma funktionella ändamål. Gör det lättare att inkludera alla relaterade moduler på en gång.

Bibliotek

väl bibliotek på sin kärna, är en samling av paket. Dess syfte är att erbjuda en uppsättning funktioner redo att använda utan att oroa dig för de efterföljande paketen. Så ett bibliotek är vad du inkluderar när du vill lägga till några funktioner i din kod. Det tvingar inte heller någon kodningsstil på dig.

Framework

det är en uppsättning bibliotek. Men den här gången erbjuder ramverket inte bara funktioner, utan det ger också en arkitektur för utvecklingsarbetet. Med andra ord inkluderar du inte ett ramverk. Du integrerar din kod i den. Han är trådramen för projektet. Det är därför ett ramverk tvingar sin kodningsstil på dig.

jag hoppas att denna snabba sammanfattning var roligt !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.