Humant herpesvirus 8

Synonymer: Kaposis sarkom herpesvirus, KSHV

1 Definition

humant herpesvirus 8, HHV-8 för kort, är ett virus från herpesvirusfamiljen (Herpesviridae). Det infekterar endotelceller, dendritiska celler och lymfocyter, bland andra, och är associerat med Kaposis sarkom, primärt effusionslymfom (PEL) och Castlemans sjukdom.

2 Taxonomi

 • Intervall: Duplodnaviria
  • Rike: Heunggongvirae
   • Stam: Peploviricota
    • Klass: Herviviricetes
     • Ordning: Herpesvirales
      • familj: Herpesviridae
       • underfamilj: Gammaherpesvirinae
        • Släkte: Rhadinovirus
         • Art: humant Herpesvirus 8 eller Kaposis sarkom herpesvirus

Se huvudartikel: Virustaxonomi

3 epidemiologi

HHV-8 är relativt sällsynt i Europa. Seroprevalens i den normala populationen indikeras med högst 3-5%. Frekvensen av antikroppsdetektering ökar linjärt med ökande ålder. I Europa ses HHV-8 främst hos patienter med immunsuppression, t.ex. vid HIV eller efter organtransplantationer.

Seroprevalensen är högre i Afrika söder om Sahara och i vissa Medelhavsländer. Där hade mellan 10 och 40% av befolkningen kontakt med viruset. Det kan dock finnas betydande skillnader regionalt.

4 morfologi

HHV-8 är ett dubbelsträngat DNA-virus 120-150 nm i storlek, vars Genom har en längd av 165 kb. Dess icosahedral kapsid är omgiven av ett amorft proteinskikt som kallas tegument. Externt är kapsiden innesluten av ett viralt kuvert av lipoproteiner, vilket är ett modifierat värdcellmembran.

HHV-8 tillhör rhadinovirusen. Detta virussläkte kännetecknas av det faktum att det har införlivat många gener av sina värdceller i sitt eget genom. I fallet med HHV-8 är dessa

 • proteiner som kan styra cellulära signalvägar, t. ex. Analoger av cyklin D, interleukin-6, BCL-2, FLIP och interferonreglerande faktorer, såväl som
 • proteiner som reglerar DNA-syntes, till exempel dihydrofolatreduktas, tymidinkinas, tymidylatsyntetas eller DNA-polymeras.

5 överföring

HHV-8 tros överföras genom kroppsvätskor som saliv, blod eller sperma. Möjliga överföringsvägar är sexuella kontakter (orogenital, oroanal), men också andra former av intensiv fysisk kontakt (kyssning, förtuggning av mat).

6 infektionssekvens

HHV-8 binds till integrin-3 på cellytan. Det introduceras sedan i värdcellen av makropinosomer. I cytoplasman upplöses virushöljet och kapsiden, och virus-DNA frigörs.

7 Klinik

infektionen är i stort sett asymptomatisk hos immunkompetenta patienter. Men som andra herpesvirus förblir viruset latent i värdcellerna, förmodligen även för livet. Endast i samband med immunbrist har viruset en cancerframkallande effekt och manifestationen av HHV-8-associerade sjukdomar uppträder. Dessa inkluderar:

 • Kaposis sarkom
 • primärt effusionslymfom (PEL)
 • Castlemans sjukdom

8 patogenes

i latensstadiet uttrycker viruset flera proteiner kodade i KLAR-regionen (KSHV-latensassocierad region) av viruset. Dessa inkluderar det latensassocierade nukleära antigenet (LANA), vFLIP, vCyclin och 12 olika strängar av mikroRNA.

de interagerar med signalvägar för värdcellen, t.ex. TGF-Kazaki-signalvägen och med tumörsuppressorproteiner. Som ett resultat destabiliserar de cellcykeln och hämmar cellens apoptos. Denna förändring i cellprocesser leder till en malign transformation på lång sikt. I de relevanta tumörcellerna finns sedan viralt DNA ofta i kärnan utan att integreras i värdgenomet.

9 detektion

HHV-8-infektion detekteras vanligtvis serologiskt genom detektion av specifika antikroppar mot HHV-8. Virus-DNA kan också identifieras med PCR och erhållas exempelvis från celler av Kaposis sarkom.

10 profylax

Vaccination mot HHV-8 är inte tillgänglig för tillfället (2020).

11 litteratur

 • dermatologi av C. Garbe och G. Rassner; Springer Verlag
 • Medicinsk mikrobiologi och Infektiologi 8: e upplagan av Suerbaum, Burchhard, Kaufmann, Schulz; Springer Verlag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.