koloniala Nordamerika vid Harvard Library

Fisher Ames (1758-1808) var en advokat och en framstående Federalist statsman från Massachusetts. Ames föddes den 9 April 1758 i Dedham, Mass. Han fick en AB från Harvard 1774 och en AM 1777. Ames antogs till Suffolk County bar 1781 och började utöva lag i Dedham. År 1788 tjänade Ames som en av dedhams representanter för Massachusetts-konventionen för att överväga USA: s konstitution, och samma år valdes först till Massachusetts Tribunaloch i December till USA: s representanthus. Ames tjänstgjorde i kongressen från 1789 till 1797 som en stark Federalist och var känd för sina oratoriska färdigheter. 1806 erbjöd Harvard Corporation Ames ordförandeskapet, men han avböjde på grund av sin sviktande hälsa. Ames dog den 4 juli 1808. Ames var gift Frances Worthington (1764-1837), och paret hade sex söner och en dotter: John Worthington, Nathaniel, Hannah, William, Jeremiah, Sethoch Richard. Fisher Ames syster, Deborah (f. 1747) gifte sig med pastor Samuel Shuttleworth (1751-1834; Harvard AB 1777) (även stavat Shuttlesworth) den 1 januari 1792.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.